Stadgar och protokoll
...och andra viktiga dokument

Styrelsens protokoll är inte offentliga men finns tillgängliga i bokrummet för boenden i föreningen. Årsstämmans protokoll är öppet för var och en, och stadgarna förstås.
Här kan dokument laddas ner som pdf-filer.