Stadgar och protokoll
...och andra viktiga dokument

Styrelsens protokoll är inte offentliga men finns tillgängliga i bokrummet för boenden i föreningen. Årsstämmans protokoll är öppet för var och en, och stadgarna förstås.
Här kan dokument laddas ner som pdf-filer.

Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2006.pdf 605 KB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2007.pdf 612 KB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2008.pdf 1 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2009.pdf 1 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2010.pdf 1 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2011.pdf 1 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2012.pdf 1 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2013.pdf 7 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2014.pdf 3 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2015.pdf 3 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2016.pdf 4 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2017.pdf 8 MB
Adobe Acrobat PDF Årsredovisning Viksäng Strand 2018.pdf 7 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2019.pdf 8 MB
Adobe Acrobat PDF Arsredovisning Viksang Strand 2020.pdf 32 MB
Adobe Acrobat PDF Bilaga 1 - Förslag placering cykelförråd.pdf 512 KB
Adobe Acrobat PDF Cykelförråd PM sammmanfattning.pdf 192 KB
Adobe Acrobat PDF Cykelförråd PM.pdf 955 KB
Adobe Acrobat PDF Förslag till Stadgar Viksäng Strand -2011 v5.pdf 888 KB
Adobe Acrobat PDF HSB kod Avvikelser för Brf Viksäng Strand.pdf 141 KB
Adobe Acrobat PDF HSB Kod för bostadsrättsföreningar.pdf 3 MB
Adobe Acrobat PDF Protokoll föreningsstämma 2020.pdf 99 KB
Adobe Acrobat PDF Stadgar Viksäng Strand -2011 v5.pdf 607 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2016.pdf 102 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2008.pdf 753 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2009.pdf 80 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2010.pdf 145 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2011.pdf 142 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2012.pdf 102 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2013.pdf 77 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2014.pdf 166 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2015.pdf 101 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2017.pdf 103 KB
Adobe Acrobat PDF Stammoprotokoll Viksang Strand 2017.pdf 103 KB
Adobe Acrobat PDF Stämmoprotokoll Viksäng Strand 2018.pdf 107 KB
Adobe Acrobat PDF Stämmoprotokoll Viksäng Strand 2019.pdf 114 KB
Adobe Acrobat PDF Stämmoprotokoll Viksäng Strand 2020.pdf 99 KB
Adobe Acrobat PDF Yttrandeprogram området i Östertälje maj 2017.pdf 177 KB