Bokgruppen
Vad hittar jag i biblioteket?

I ett litet rum intill tvättstugan i port 18 finns ett bibliotek där boende kan skänka böcker och fritt hämta böcker. Här finns ett gott sortiment av romaner, mycket är aktuellt och spännande.

Rummet sköts av bokgruppen:

Lena Westerberg, 08-550 972 36

Ann-Christine Rahmqvist, 08-550 676 49