Styrelsen
2017/2018

Brf Viksäng Strands medlemmar har haft årstämma och valt styrelse. Här är namn och kontaktuppgifter:

 

Ulf Ossiansso Ordförande: Ulf Ossiansson, port 26, 08-550 630 16,  ulf.ossiansson@bredband.net

 Vice ordf och ekonomiansvarig: Eva Ahlzén, port 18, ewa.ahlzen@bredband.net

 Sekreterare: Yvonne Haglund, port 26, yvonne.haglund@hotmail.com 

 Miljöansvarig: Patrik Jedbring, port 22, prins_jedbring@hotmail.com

 Studie- och infoansvarig: Matilda Moritz, port 16, matildamoritz@gmail.com   

Trädgårdsmiljöansvarig: Agneta Strömbäck, port 24, agneta.stromback@bredband.net

 HSB-ledamot: Christer Arvidsson, christer.arvidsson43@telia.com

 

 Föreningsrevisor: Lars-Olov Collin, lars-olov.collin@outlook.com 

 Suppleant revisor: Greger Flodkvist, greger.flodkvist@bredband.net

 

 

Valberedning

 

Nicklas Evertsson, 08-550 346 29 (sammankallande)

Afram Kourie, 08-500 916 21

Per-Arne Persson, 070-983 13 31